"STARE DZIELNICE-NOWE MOŻLIWOŚCI"
4175776311_8139b15907.jpg

Witamy na stronie projektu realizowanego

przez Szkoły Podstawowe nr 8 , 32, 36 w Częstochowie.

Niniejszy projekt powstał w celu wyrównywania szans i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i jest współfinansowany ze środków unijnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://www.efs.gov.pl

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z dzielnic położonych w południowej części miasta - Ostatniego Grosza , Rakowa , Wrzosowiaka.

Beneficjantem Ostatecznym (BO) jest 550 uczniów z trzech szkół : SP nr 8, SP nr 32, SP nr 36.

Projekt zgodny jest z polityką równych szans, wpisuje się w Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu gospodarki opartej na wiedzy".Jest zgodny z Priorytetem IX Poddziałanie 9.1.2.Jest zgodny z "Planem Działania woj.śląskiego na rok 2009" oraz ze Strategią Rozwoju Miasta Częstochowy 2010.

Wspólny projekt „Stare dzielnice – nowe możliwości” uzyskał akceptację Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dofinansowanie w wysokości 789.257, 50 zł. Termin realizacji projektu 01.01.2010 – 31.12.2011. W ramach przyznanych środków odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne w SP nr 8, SP nr 32 i SP nr 36. Zakupione będą pracownie językowe z pełnym wyposażeniem oraz pomoce dydaktyczne.

STRONY PARTNERSKICH SZKÓŁ

http://www.spnr8hposwiatowskiej.czest.pl

http://www.szkola32.gre.pl

http://www.spnr36czwa.republika.pl

1461918t96rideq57.gif

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i ofertą zajęć!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License