Cele projektu
4175776311_8139b15907.jpg

Projekt ma na celu :

* poszerzenie oferty edukacyjnej szkół z dzielnic:

OSTATNI GROSZ ( SP nr 8), RAKÓW (SP nr 32), WRZOSOWIAK(SP nr 36)

* rozwijanie kompetencji kluczowych

* podnoszenie jakości zajęć edukacyjnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni

* przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

* rozwijanie uzdolnień uczniów w kołach zainteresowań

* niesienie pomocy uczniom zagrożonym patologią społeczną

* wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych

* motywowanie do kontynuowania nauki w przyszłości

* integrowanie środowisk w obrębie dzielnic

* wymiana doświadczeń szkół w zakresie pracy z uczniami


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License