Koła humanistyczne
4175776311_8139b15907.jpg
504070hdvrpyfot6.gif

Zajęcia rozbudzają zainteresowania literackie, teatralne, filmowe.Przygotowują do konkursów wiedzy.

KOŁO HUMANISTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Zajęcia koła humanistycznego w naszej szkole odbywają się dwa razy w tygodniu. Bogata oferta tematyczna pozwala na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne: filozofia, film, teatr, świat muzyki i sztuki. Za nami bardzo trudny dział filozoficzny. Poznaliśmy starożytnych filozofów i ich poglądy. Sami zabawiliśmy się w filozoficzne postrzeganie świata -śmiechu było przy tym mnóstwo. Dowiedzieliśmy się również , jak trudną była sztuka przemawiania do ludu. Zamieniliśmy się w starożytnych oratorów…Wykonaliśmy również makietę antycznego teatru.

Kolejnym krokiem naszego kształcenia humanistycznego jest poznanie świata filmu: jego gatunków, twórców, aktorów…Obejrzeliśmy klasykę komedii w wykonaniu Charliego Chaplina.

4712153234_57d65b8f33.jpg
4712152514_d2f18b5af7.jpg

Konkurs"Z literaturą za pan brat”

Uczestnicy koła humanistycznego brali udział w konkursie pod hasłem ,,Z literaturą za pan brat”. Zadaniem uczestników było wykazanie się znajomością z dziedziny teorii literatury,a więc pojęcia dotyczące epiki, liryki i dramatu. Oj, nie było to proste zadanie! Jednak uczestnicy bardzo się starali. Najwięcej zabawy wzbudziły kalambury. Było przy tym bardzo dużo śmiechu i chyba najwięcej emocji. Najważniejsze to ,,uczyć się bawiąc i bawiąc się uczyć”.

6419698471_27de5796ce.jpg
6419698125_e35ecff1fd.jpg
6419697789_f25ff62e05.jpg
6419697421_cdd67b048f.jpg

KOŁO HUMANISTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Zajęcia koła odbywają się co tydzień w czwartek w nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swojej osobowości , pogłębienia pewności siebie i wiary we własne możliwości. Kształcą umiejętności współpracy w zespole. Wzbogacają swoją wiedzę na temat kultury i sztuki naszego regionu. Często prezentują na szerszym forum własną twórczości . Przygotowują się do udziału w różnego rodzaju konkursach wiedzy i doskonalą umiejętności poprawnej wymowy i recytacji. Rozwijają swoją wyobraźnię twórczą i umiejętności systematycznej pracy. Wzbudzają i poszerzają swoje zainteresowania literackie, filmowe i teatralne. Korzystają ze środków masowego przekazu – kino, teatr, filharmonia, Internet oraz korzystają ze środków audiowizualnych – TV, DVD, Video.

4561600016_a3dbc20024.jpg
4560970269_7ba59b102d.jpg

KOŁO HUMANISTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

Wieczornica z okazji Walentynek

Uczestnicy Koła humanistycznego, prowadzonego przez p. Krystynę Otolę, w ramach programu KL „Stare dzielnice – nowe możliwości” , przygotowali wspaniałą wieczornicę z okazji „Walentynek”. Podczas spotkania recytowali wiersze księdza J. Twardowskiego i H. Poświatowskiej .

Wierszom towarzyszyły piękne, dobrze znane, klasyczne utwory muzyczne o miłości. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły: p. Zofia Bartoszek i p. Teresa Trzepizur. Recytatorzy popisali się zdolnościami aktorskimi, a zgromadzoną widownię wzruszyli i zachwycili pięknymi występami.

4605635727_2678f63f02.jpg
4606248506_321a8774cc.jpg
4605637537_9b8bd9eee5.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License