Koła informatyczne
4175776311_8139b15907.jpg
824834ttykjfe6uz.gif

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i nowoczesnym oprogramowaniem.

KOŁA INFORMATYCZNE DLA KLAS I,II , III,IV,V,VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w pracowni komputerowej otrzymanej w ramach funduszy EFS. Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętności posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Uświadamiają sobie korzyści i zagrożenia, jakie związane są z technologią informacyjną. Rozwijają swoje zainteresowania informatyczne, wyszukują informacje z różnych źródeł i umiejętne je wykorzystują. Nabywają i doskonalą umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem z zakresu edycji tekstu, grafiki, tworzenia prezentacji multimedialnych, wykonywania obliczeń i praktycznego wykorzystywania tego oprogramowania.

Na zajęciach pokazujemy uczniom, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.

4689976681_bd0652a6c9.jpg
4692976392_184aa6777a.jpg
4693020616_6698a8b656.jpg
4692378879_9380de3a2f_b.jpg
4693012384_d80dba743a_b.jpg

Prace uczniów:

Amelia.doc

Karolina.doc

zywienie.pptx

Uczestnicy koła informatycznego klas V i VI przedstawiają prezentację multimedialną o Paryżu.

Paryz.ppt

11.05.2011 w Szkole Podstawowej nr 8 im H. Poświatowskiej w Częstochowie odbył się pokaz prezentacji multimedialnej o Częstochowie, którą przygotowali uczestnicy koła informatycznego klas VI.

Czestochowa.ppsx

KOŁA INFORMATYCZNE DLA KLAS II i III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Zajęcia kół odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i prowadzone są w szkolnej pracowni komputerowej ze środków EFS.Nasze spotkania służą poznawaniu komputera – nieodzownego elementu współczesnego świata. Podczas zajęć z pasją odkrywamy „komputerowe tajemnice”, uczymy się, bawimy, pracujemy i nabieramy wprawy, co sprawia nam wiele radości i przynosi ogromną satysfakcję.

4678576070_d9e8cae091.jpg

Prace uczniów

4629940224_e1c8bbc2fc.jpg
4629940026_01dd31e3bc.jpg

Prace o chronionych zwierzętach :

ryś.doc

koala.doc

koala2.doc

panda.doc

Uczestnicy koła komputerowego kl. III wykonali gry planszowe wykorzystując umiejętności pracy z edytorem grafiki Word . Osobną część tych prac stanowią instrukcje do gier.

gra Kamila z 3c

6845411443_61bdebd90f.jpg

gra Oliwii z 3b

6845442701_0c793bc01f.jpg

KOŁO INFORMATYCZNE DLA KLAS VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Zajęcia koła odbywają się w każdy czwartek w nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.

Uczniowie biorący udział w zajęciach mają doskonałe warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Korzystają z nowoczesnej technologii komputerowej i uczą się umiejętności selekcjonowania informacji. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, co jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym. Podczas zajęć uczniowie korzystają z przenośnych urządzeń pamięci typu płyty CD i DVD oraz pendrivów, a także z drukarek atramentowych i laserowych. Aktywizują się oraz kształcą swoją kreatywność.

4561601378_196205eac7.jpg
4560973495_b548dfba25.jpg

KOŁA INFORMATYCZNE DLA KLAS I , IV, V W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Jak pracujemy na zajęciach koła komputerowego? Spotkania odbywają się raz w tygodniu w pracowni komputerowej otrzymanej w ramach funduszy EFS. Od początku trwania kół ukierunkowani jesteśmy na rozwijanie aktywności twórczej oraz zachęcani do poszukiwań ciekawych rozwiązań prostych zadań, wynikających z życia codziennego.

Wykorzystujemy PC do nauki różnych przedmiotów począwszy od gromadzenia, opracowywania publikacji materiałów oraz tworzenia prezentacji multimedialnych , skończywszy na nauce metodą e – learning. Poznajemy sposoby rozważnego surfowania po sieci i prawidłowego reagowania na wszystkie zagrożenia z niej wynikające. Bawimy się oraz uczymy, wdrażamy do życia w społeczeństwie informacyjnym.

4678582546_144046a428.jpg
4663630512_c775082628.jpg
4555948566_fcf1a3e553.jpg

1. Uczniowie klasy IV poznają metodą e-learning zasady bezpiecznego Internetu

2. Klasa IV podczas pracy nad plakatem promującym bezpieczeństwo w sieci

3. Klasa I przy pracy.

Wybrane prace dzieci z koła komputerowego klas I, IV i V.

4555948942_6663d4e8d3.jpg
4555947924_a87935f689.jpg
4555948248_abc71fb89a.jpg
4555317329_b7bb2b8c7f.jpg
5481484749_e5d89c653b.jpg
5481485729_9884bcedd9.jpg
5481482545_d6881eae57.jpg
5481481399_5840c50003.jpg
5482109068_96beddbaeb.jpg
5481509977_364bf63885.jpg
5482108854_b6114052ef.jpg
5481512313_d615572cd5.jpg
5482134502_d8773deb90.jpg
5481537763_97263628de.jpg
5482138932_b3323d96b1.jpg
5482144686_78a010d5d7.jpg
5482144478_64a6326643.jpg

KOŁA INFORMATYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36**

Zajęcia kół informatycznych w SP nr 36 odbywają się w pracowni komputerowej, w której do dyspozycji uczniów jest 10 stanowisk komputerowych i bibliotece szkolnej, gdzie możemy korzystać z 5 stanowisk. Podczas zajęć uczymy się nie tylko obsługi komputera i urządzeń z nim współpracujących, ale także surfujemy po Internecie. W dniu wykonywania zdjęć pracowaliśmy nad prezentacją dotyczącą krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

4695795554_a6774b4a0f.jpg
4695821854_c6c6eb16b2.jpg

Ale znajdujemy także czas na zabawę, po ciężkiej, ale przyjemnej pracy, możemy pograć w różne gry komputerowe. Lubimy nasze zajęcia!

4695162757_720ac204d8.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License