Koła matematyczne
4175776311_8139b15907.jpg

Koła rozwijają myślenie logiczne , doskonalą szybkie liczenie.Uczą wykorzystywać wiedzę w praktyce.Przygotowują do konkursów.

2564615fqomwbwofx.jpg

KOŁO MATEMATYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Uczniowie pogłębiają zainteresowania matematyczne poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, łamigłówki umysłowe, krzyżówki oraz ciekawostki matematyczne.

4708511159_00a1222811.jpg
4708522863_e0ea84e339.jpg

9 czerwca 2010. odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Polubić Matematykę”. Wzięły w nim udział szkoły 8,32,36 -KONKURS

KOŁO MATEMATYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

4622115730_7dcabb5f72.jpg
4621520257_c153c1d6d3.jpg
4622154582_d0ef60f871.jpg

KOŁO MATEMATYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

Zajęcia koła matematycznego odbywają się od stycznia 2010r , w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klas: IV , V i VI. Zajęcia prowadzone są we worki od 15.15 do 16.45 .Uczestniczą w nich uczniowie z klas IV i V.

Główne cele zajęć to:

* rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań matematycznych uczniów;

* pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić;

* utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji;

* rozwijanie pamięci oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania;

* przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;

* posługiwanie się własnościami liczb i działań matematycznych;

* kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej;

* analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie;

* umiejętność szybkiego rozwiązywania zadań konkursowych;

* kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów – porażki nie zniechęcają mnie, ale mobilizują do dalszej pracy.

4695848170_40c8e43485.jpg
4695245631_696ef426a9.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License