Koła dla dyslektyków
4175776311_8139b15907.jpg

KOŁO DYSLEKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Podczas zajęć koła dyslektycznego uczniowie pracują w oparciu o zeszyty ortograffiti. Głównym celem tych ćwiczeń jest podniesienie umiejętności i świadomości ortograficznej u uczniów. Ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe, słuchowe, koncentracji uwagi, percepcję, pamięć, myślenie logiczne, czytanie ze zrozumieniem, technikę czytania oraz umiejętności poprawnego pisania i wypowiadania się.

4628658926_94d2721c79.jpg
4628056959_d792a1862e.jpg

KOŁO DYSLEKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

W zajęciach "Koła dyslektyków" bierze udział 14 uczniów.Zajęcia rozpoczynają tzw.ćwiczenia wspierające, sprzyjające skupianiu uwagi, prowadzone między innymi "technikami Dennisona".W części zasadniczej zajęć uczestnicy uzupełniają teksty z lukami, tworzą ciągi wyrazowe utrwalające zasady ortograficzne, układają puzzle, rozwiązują krzyżówki ortograficzne, uzupełniają rebusy ortograficzne.Zajęcia wzbogacają programy komputerowe "Dyslektyk I", "Dyslektyk II" oraz "Sposób na dysleksję", które w atrakcyjny dla dzieci sposób, rozwijają słuch fonetyczny i analizę i syntezę słuchową. Uczniowie rozwiązują także rebusy literowe rozwijające twórcze myślenie i orientację w przestrzeni. Natomiast dzięki kartom ortomagicznym mają możliwość utrwalania i zapamiętywania trudnych ortograficznie wyrazów.


KOŁO DYSLEKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

Członkowie „Koła dyslektyków” w roku szkolnym 2009/2010 spotykają się w czwartki w szesnastoosobowej grupie. Zajęcia adresowane są do uczniów klas IV – VI przejawiających trudności w nauce czytania i pisania. W czasie spotkań proponowane są m. in. ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno - motoryczne oraz funkcje poznawcze odgrywające rolę w procesie nauki czytania i pisania.Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Kierszka.

4639729982_977549089f.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License