Terapia logopedyczna
4175776311_8139b15907.jpg

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA KLAS I-II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Zajęcia terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej nr 8 odbywają się dwa razy w tygodniu, uczęszcza na nie 8 dzieci z klas I i II. Po wstępnej diagnozie dla każdego ucznia został opracowany indywidualny program terapii. Systematyczne ćwiczenia: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuch fonematyczny prowadzą do rozwijania sprawności mownej wśród najmłodszych uczniów. Jest to szczególnie ważne w ich przyszłej karierze szkolnej. Zajęcia kształtujące u dziecka poprawną wymowę wpływają na rozwijanie podstawowych umiejętności językowych takich jak czytanie, pisanie, ustne komunikowanie się. W indywidualnych i grupowych formach pracy z dziećmi wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne, m.in. indywidualne karty pracy, specjalistyczne podręczniki, książki z ćwiczeniami, gry logopedyczne, programy komputerowe, dyktafon.

Ćwiczenia przed lustrem to żmudna praca, ale robienie tych śmiesznych min to też może być świetna zabawa.

4636345841_d2e42ee15f.jpg

Gra „Zgadywanka” znakomicie rozwija pamięć oraz utrwala prawidłową wymowę.

4636985528_2e4564d99b.jpg

Program komputerowy to kolejny etap utrwalania poznanych głosek.

4636999438_d0903b3b75.jpg

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Zajęcia logopedyczne mają na celu korygowanie wad wymowy u dzieci, usprawnianie narządów artykulacyjnych, wzbogacanie słownika, doskonalenie umiejętności czytania i pisania oraz wspomaganie rozwoju społeczno - emocjonalnego. Terapią logopedyczną objęto 10 uczniów z klas I - III na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców oraz wstępnej diagnozy logopedycznej. Każde dziecko objęte terapią czyni postępy w indywidualnym tempie. Do prowadzenia zajęć zakupiono materiały biurowe, gry logopedyczne, programy komputerowe i dyktafon.

4559970232_b027dfd69d.jpg
4559969274_44401ce772.jpg

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w grupie dziesięciorga uczniów oddziału 0 oraz klas I. Spotkania w roku szkolnym 2009/2010 odbywają się w czwartki. Proponowana forma zajęć ma na celu wszechstronne wsparcie rozwoju mowy dzieci i w znacznym stopniu wykorzystuje elementy zabawy,podczas której dzieci w naturalny sposób są stymulowane do mówienia.Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Kierszka.

4639549548_f6260b060a.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License