Wspólne działania
k.gifo.gifn.gifk.gifu.gifr.gifs.gify.gif

KONKURS MATEMATYCZNY W SP 8

W środę 9 czerwca br. odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Polubić Matematykę”. W konkursie brały udział 3 drużyny ze szkół SP 36, SP 8 i SP 32.W I turze drużyny miały za zadanie ułożyć z figur geometrycznych domino matematyczne. W II turze drużyny losowały pytania za 2pkt. i 1pkt.

4711459545_0c61364ca0.jpg

Do 3-ego etapu przystąpiły tylko 2 drużyny, które losowały zadania za 3pkt. Po trzech rundach:

I miejsce zajęła drużyna SP 36

II miejsce zajęła drużyna SP 8

III miejsce zajęła drużyna SP 32

Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!

4711439637_a455a0a8be.jpg
4712079336_e1a593fa66.jpg

Kolejny międzyszkolny konkurs .Tym razem matematyczno – przyrodniczy „Jeden z dziesięciu” odbył się 09.05.2011r. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i zdolności matematyczno - przyrodniczych uczniów klas IV- VI, sprawdzenie wiadomości i umiejętności z matematyki i przyrody, integracja uczniów z różnych szkół i dążenie do sukcesu poprzez wspólną zabawę.W konkursie wzięło udział 12 uczniów wyżej wymienionych szkół. Konkurs składał się z trzech etapów i został przeprowadzony na zasadach telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.Zmagania konkursowe przebiegły w miłej, życzliwej atmosferze, pełnej dobrej zabawy.Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:

- I miejsce: Piotr Poch SP nr 36

- II miejsce: Daria Jagodzińska SP nr 8

- III miejsce: Adam Ujma SP nr 8

- wyróżnienie: Natalia Segiet SP nr 32.

Organizatorkami konkursu były p.Wioletta Osuchowska i p. Bożena Glińska

5746873392_81aacf7652.jpg
5746323657_e584109ea5.jpg
5746323435_e9667300f6.jpg

KONKURS PRZYRODNICZY W SP NR 8

Dnia 7.06.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 8 odbył się konkurs przyrodniczy pod hasłem ,, Przyroda wokół nas". Każdą szkołę reprezentowały dwie drużyny. Zagadnienia konkursowe były związane z tematyką ekologiczną oraz dotyczyły zadań praktycznych np. rozpoznawanie drzew.

4714658676_c28d8f32bd.jpg
4714017297_385d5e5bd1.jpg
4714017159_4200c47070.jpg
4714659074_46a3987b91.jpg
4714658938_e0d757fcb6.jpg
4714016733_0f24c7ac89.jpg

KONKURS HISTORYCZNY W SP NR 8

Dnia 18 listopada 2010r. w Szkole Podstawowej nr 8 odbył się konkurs historyczny pod hasłem "Polska średniowiecza”, w którym brali udział uczestnicy kół z SP 8 i SP 32. Obie drużyny wykazały się ogromną wiedzą i ze względu na wyrównany poziom nie wyłoniono zwycięzcy .Liczyła się miła atmosfera, uśmiech i dobra zabawa.

5194662717_a6a1c5806c.jpg
5195261764_ed40616ff2.jpg
5195273236_63833dcd1e.jpg


KLUBY EUROPEJSKIE

Kluby działające w szkołach 8 i 32 w ramach współpracy przygotowały prezentację wybranego państwa. Włochy zostały przygotowane przez klub europejski działający w SP 8.

Włochy.ppsxw.gifa.gifr.gifs.gifz.gift.gifa.gift.gify.gif

WARSZTATY TANECZNE W SP36

Wspólne warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 36

WARSZTATY TANECZNE W SP8

10 listopada w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się warsztaty dla uczniów z kół tanecznych klas I-III. Uczestnicy ze wszystkich szkół projektu , pod opieką pani Anny Dobrakowskiej , wspólnie ćwiczyli układ tańca dyskotekowego. Zabawa była świetna!

5169962024_93b49e52f3.jpg
5169360417_dcaa7c43dd.jpg
5169360307_ac0ca0ff3f.jpg
5169360175_e75c5c9cdd.jpg
5169961580_84f546893f.jpg

25 maja w SP nr 8 odbyły się kolejne warsztaty taneczne. Tym razem tańczyliśmy w parach cha-chę oraz ćwiczyliśmy tzw. ramę. Podczas warsztatów doskonaliśmy także dyskotekowy układ taneczny, który zaprezentujemy podczas festynu szkolnego.

5767415544_4dca229264.jpg
5766873615_d76c25bfba.jpg

WARSZTATY WOKALNO-INSTRUMENTALNE W SP 36

Gościliśmy na zajęciach kolegów i koleżanki z SP nr 8 i 32 wraz z opiekunami. Zajęcia prowadził „nasz pan”, a wszyscy obecni wspólnie śpiewali i grali: na perkusji, gitarze, pianinie, dzwonkach i innych instrumentach perkusyjnych, które otrzymaliśmy ze środków Unii Europejskiej. Pan Artur był dyrygentem naszej rozśpiewanej grupy i mimo, że wcześniej się nie przygotowywaliśmy do tych zajęć - wypadły świetnie. Hitem była perkusja i każdy chciał na niej zagrać.

4695437859_d53d705e97_b.jpg
4695457963_617e57f991_b.jpg

WARSZTATY PLASTYCZNE

W czerwcu 2010r. w SP nr 36 odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne klas IV- VI. W spotkaniu wzięły udział grupy ze szkół SP 8, SP 32 i SP36. Zajęcia przygotował i prowadził W. Kołsut, który zaproponował uczniom namalowanie grupowej pracy plastycznej w oparciu o reprodukcję dzieła Van Gogha "Gwiaździsta noc". Uczestnicy spotkania z zapałem, na dużym formacie, tworzyli swoje prace.

5187502739_4f1fdc2847.jpg
5188097498_e3e34f8bc7.jpg
5188097968_576004e5ec.jpg

20 października w SP 32 odbyły się warsztaty plastyczne kół klas IV-VI (SP32- opiekunka koła p.Grażyna Mrożek, SP 8 - opiekunka p.Eliza Kałafut. Tematem zajęć było stworzenie z naturalnych materiałów przyrodniczych kompozycji przestrzennej pt. "Zatrzymać Babie Lato". Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem. Powstała naturalna, kolorowa i pachnąca dekoracja jesienna.

5102603243_428bb4247a.jpg
5102562815_f8eb50789d.jpg
5103176990_9bcb0096ce.jpg
5103134846_31730fcbb6.jpg
5102620181_072af8d6de.jpg

W dniu 25 listopada 2010 r. w odbyły się w Szkole Podstawowej nr 8 warsztaty plastyczne. W zajęciach uczestniczyły nasze dwie szkoły partnerskie.Wszyscy spotkaliśmy się w sali plastycznej, gdzie pod okiem opiekunów uczniowie realizowali akcję plastyczną pod hasłem: Ekologiczne ozdoby z siana.Pierwsza część zajęć poświęcona była na krótki instruktaż i prezentację przykładowych prac wykonanych techniką kształtowania form z siana. W części następnej uczniowie wg. własnej inwencji tworzyli prace z przygotowanych przez nas wcześniej materiałów. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze, twórczo i bardzo dynamicznie.Uczniowie wykazali się oryginalnymi pomysłami i pracowali z dużym zaangażowaniem. Powstało wiele ciekawych prac. Dorobek młodych twórców, można oglądać na wystawie szkolnej.

5251396954_77e8104c72.jpg
5251396488_92b818f565.jpg
5251396638_53229db6fe.jpg
5251396728_ebeae2d1c7.jpg
5251396562_7cd3c6e354.jpg
5250793477_5c76770515.jpg

WARSZTATY TEATRALNE

Podczas warsztatów teatralnych, na które zostali zaproszeni goście ze szkół 32 i 36 uczestnicy Koła Teatralnego przedstawili „Zabawę w Śpiącą Królewnę”. Po inscenizacji nagrodzonej brawami nastąpiła część warsztatowa, podczas której wykonane zostały ćwiczenia mające na celu integrację grup. Uczniowie witali się ze sobą na 1000 sposobów, tańczyli według określonych wskazówek, starali się jak najdłużej utrzymać ze sobą kontakt wzrokowy podczas wykonywania skomplikowanych poleceń oraz prezentowali swoje umiejętności. Podczas zajęć panowała bardzo miła i serdeczna atmosfera i wszyscy sympatycznie się bawili.

5226654580_98e827ca94.jpg

24 marca w SP 8 odbyły się kolejne warsztaty teatralne, na które bardzo licznie przybyli uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 32 i 36. Gospodarze zaprezentowali krótką inscenizację pt: „ Pierwsze zwiastuny wiosny” .W trakcie ćwiczeń warsztatowych wszyscy zebrani uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności związane między innymi z: układaniem rymów do podanych części zdań, znajdowaniem określeń i cech podanych przedmiotów, przekształcaniem zdań nie zmieniając ich sensu. Potyczki słowne, z którymi zmagali się uczniowie ,były wprowadzeniem do przygotowanego konkursu na Mistrza Wymowy. Zadaniem chętnych biorących udział w konkursie było bezbłędne odczytanie ciągu bardzo podobnie brzmiących wyrazów w możliwie jak najkrótszym czasie. Spośród 9 uczestników ubiegających się o tytuł mistrza do finału zakwalifikowanych zostało troje najlepszych. Zadaniem finalistów było powtarzanie skomplikowanych pod względem wymowy zdań tak, aby nie popełnić błędu . Te zdania to na przykład:"Krzysiek rzępoli na skrzypcach" czy "Szumy szumią a szelesty szeleszczą" itp. Pierwsze miejsce zajęła Laura Wilczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 36, drugie miejsce przyznane zostało Annie Czostek ze Szkoły Podstawowej nr 32, a trzecie miejsce zdobył Patryk Myga ze Szkoły Podstawowej nr 8. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami. Serdecznie gratulujemy.

5571949200_ab06ca172f.jpg
5571949384_26101d1a9a.jpg
5573198013_2939578af8.jpg

WARSZTATY MATEMATYCZNE

Uczniowie uczęszczający na koło matematyczne w SP nr 36, SP 32 i SP 8 rywalizowali podczas wspólnych warsztatów Drużynowo rozwiązywali zadania i łamigłówki matematyczne, a opiekunowie kół dzielili się wiedzą i doświadczeniami. Oprócz ogromnego wysiłku i świetnej zabawy, uczniowie mieli okazję poznać się wzajemnie, sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności. Już dziś zadeklarowali dalsze uczestnictwo w następnych konkursach i warsztatach.

5226723052_69b0b51f48.jpg
5226124717_e006d4972b.jpg

WARSZTATY WOKALNO-INSTRUMENTALNE W SP 8

29 listopada odbyły się w SP 8 warsztaty wokalno-instrumentalne. Wspólnie z grupą uczniów z SP 36 opracowywaliśmy utwór „Cudownych rodziców mam”. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się , jak korzystać z partytury, grali na dzwonkach, fletach, instrumentach perkusyjnych. Ćwiczyli utwór fragmentarycznie, aby potem go w całości zaśpiewać i zagrać. Na pianinie akompaniował zespołowi prowadzący warsztaty p. Michał Rorat. Do wspólnej zabawy włączył się także opiekun grupy z SP 36 p. Artur. Wspólne warsztaty były dla nas świetną zabawą i nowym doświadczeniem.

18 maja 2011 w Szkole Podstawowej nr 8 im H. Poświatowskiej w Częstochowie odbyły się warsztaty wokalno- instrumentalne dla klas I-III . Podczas zajęć uczniowie pod okiem prowadzącego p. Michała Rorata tworzyli akompaniament rytmiczno-melodyczny do utworu "Idzie wiosna", powtarzali wartości nut i pauz. W warsztatach uczestniczyło 16 uczniów z SP 8 i SP 36, którzy przybyli wraz z rodzicami.

5250773999_3b6b1daed1.jpg
5251377362_80043f9bc4.jpg
5251377240_9ef2bea189.jpg

AKCJA PLASTYCZNA W SP nr 8

7 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 8 akcja plastyczna. Została przygotowana przez p. M. Kozieł prowadzącą koło plastyczne dla klas IV-VI. W czasie wspólnej akcji wykonywano choinki bożonarodzeniowe , które potem dekorowano. W akcji uczestniczyły SP 8 i SP 36.

6533158817_3f1f9d07c5.jpg
6533158255_57c03475d7.jpg
6533157891_f5421ed4be.jpg

SPOTKANIE W SP nr 8

Podsumowanie rocznej realizacji projektu „Stare dzielnice - nowe możliwości”odbyło się w SP nr 8, w dniu 10 grudnia 2011.Wszyscy uczestnicy imprezy świetnie się bawili.

wspólne spotkanie

podsumowanie 1 grudnia 2011

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License