Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
4175776311_8139b15907.jpg

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie klas pierwszych doskonalą umiejętności czytania, pisania i prawidłowych wypowiedzi. Pracują indywidualnie lub w grupach. Praca z dziećmi oparta jest głównie na metodach zabawowych i sprawia im wyraźną przyjemność. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach o czym świadczyć może prawie stuprocentowa frekwencja. Wszyscy uczniowie poczynili wyraźne postępy, co świadczy o zasadności prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia prowadzi p. Dorota Leśniak.

4670795805_c5e02b4e63.jpg

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS III

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów kl. III prowadzone są w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych w zakresie edukacji polonistycznej. Podczas zajęć uczniowie w ciekawy i przyjemny sposób utrwalają zasady ortografii, uczą się poprawnie mówić, pisać, czytać ze zrozumieniem oraz poznają tajniki gramatyki. Aby zwiększyć zainteresowanie uczniów zajęciami, stosuje się wiele ciekawych form i metod pracy z dziećmi, które ćwiczą spostrzegawczość, wolę, uwagę, przyczyniają się do rozwijania myślenia, uczą dokładności i wytrwałości w pokonywaniu trudności, zmuszają uczniów do pracy samodzielnej oraz współdziałania z innymi podczas pracy w grupie.

4651912351_f319c78618.jpg
4662449949_b1fcae5710.jpg

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II-III

Na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego dla kl. II i III dzieci mają możliwość w sposób ciekawy uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności językowe. Bardzo chętnie pracują z dodatkowymi materiałami takimi jak gry edukacyjne, gry planszowe czy krzyżówki , gdyż jest to dla nich ciekawsze niż praca na lekcji z podręcznikiem i zeszytem. Poza tym uczniowie często korzystając ze słuchawek rozwijają swoją sprawność mówienia i rozumienia tekstu, a miła atmosfera motywuje uczniów do intensywnej nauki języka obcego i rozwija u dziecka poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

4692403185_cf18b315fb.jpg

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS VI

Na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego w kl.VI uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce w zakresie niektórych części mowy.Kształtowali umiejętności w sporządzaniu graficznych wykresów zdań – wiadomości ze składni.Przygotowane ćwiczenia pozwoliły im rozwijać myślenie i spostrzegawczość, umocnić wiarę we własne siły. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, mając świadomość efektów swojej pracy.

4708393865_2c44706884.jpg
4709047810_051ea76233.jpg

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KLAS VI

Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych, czytaniu treści zadań ze rozumieniem, korzystaniu z różnych źródeł informacji np. tabel, wykresów, map, diagramów. Utrwalają wiadomości , podnoszą swoje umiejętności.

4725139906_aeccc5853f_b.jpg

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

Celem zajęć jest wspieranie i uzupełnianie oddziaływań dydaktycznych i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców. Program zajęć dydaktyczno – wychowawczych został stworzony w oparciu o podstawę programową oraz standardy egzaminacyjne i przeznaczony jest dla klas 6. Na zajęciach:doskonalimy technikę czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem.- Wyrabiamy umiejętności pisania różnych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, list, ogłoszenie itp.).- Rozwijamy zdolności rozumowania.Wyrabiamy nawyk korzystania ze słowników i innych źródeł informacji. - Doskonalimy umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.- Przypominamy i utrwalamy zasad ortografii i interpunkcji. Uzupełniamy wiadomości i umiejętności z nauki o języku. Bogacimy słownictwo i doskonalimy umiejętność wykorzystania go w różnych formach wypowiedzi.Uzupełniamy wiadomości z zakresu kształcenia literackiego i językowego. Kształtujemy umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi. Umacniamy wiarę we własne siły i zdolności.

4659639770_736a25b42d.jpg

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III- prowadzone przez mgr D.Pietruszewską.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 15.30 w nowo wyposażonej sali językowej. Spotkania te mają na celu wyrównywanie braków w opanowaniu podstawy programowej, niwelowanie dysproporcji w umiejętnościach, wzbogacanie słownictwa. W nowej klasopracowni uczniowie wykorzystują słuchawki i mikrofon w komunikowaniu się ze sobą, grają w gry językowe, słuchają piosenek, oglądają filmy.

4695500511_34f8e6817a_b.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License