Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
4175776311_8139b15907.jpg

ZAJĘCIA DLA KLAS I, II, III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I, II, III nastawione są na usprawnianie i eliminowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Wykorzystuje się tu różnorodne metody i techniki terapeutyczne, dobrane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Ćwiczenia uaktywniają pracę całego mózgu tak, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze.

4676114452_af67c87bc3.jpg

ZAJĘCIA DLA KLAS III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32

4658986533_00ce811773.jpg

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36

Podczas zajęć korekcyjno- kompensacyjnych uczniowie rozwijają niektóre funkcje, które działają słabiej niż powinny. Doskonalą spostrzeganie, pamięć, precyzję ruchu, wzbogacają zasób słownictwa, uczą się czytać, pisać oraz doskonalą ogólną sprawność ruchową. Mają do dyspozycji wiele gier- zakupionych ze środków Unii Europejskiej, mogą korzystać ze sprzętu gimnastycznego zgromadzonego w sali gimnastyki korekcyjnej. Każde zajęcia są inne, każde dziecko jest indywidualnie traktowane. Rodzice chętnie współpracują z panią Teresą i korzystają z jej rad i proponowanych zestawów ćwiczeń.

4696032482_f2ec9bd3ed.jpg
4695398359_e4f466092a.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License